abolition-of-slavery

[æbəʊˈlɪʃn ɔv ˈsleɪvərɪ]

noun существительное

  1. отмена рабства