Алфавит Буква «I»


Англо-русский словарь

Список слов, которые начинаются на IS:

is это islip - айлип
isa Иса ism ИСМ
isaac Исаак ismail Исмаил
isaacs Айзекс ismaili исмаилитов
isaak Исаак iso ИСО
isabel Исабель isobel Изобель
isabela Изабела isolate изолировать
isabella Изабелла isolated изолированно
isabelle Изабель isolates изоляты
isaf МССБ isolating изолирующий
isaiah Исаия isolation изоляция
isambard Изамбард isolationist изоляционистский
isan Исан isomer изомерный
isbn исбн isomers изомеры
ischemic ишемический isometric изометрический
isd ИСД isomorphic изоморфный
isdn цсис isomorphism изоморфизм
ise Исэ isosceles равнобедренный
isfahan Исфахан isotope изотоп
ishaq Исхак isotopes изотопы
ishikawa Исикава isotopic изотопный
ishmael Измаил isotropic изотропный
ishtar Иштар isp интернет-провайдер
isi ИСИ isps пиу
isidore Исидор israel Израиль
isidro Исидро israeli израильские
isil ИГИЛ israeli-palestinian израильско-палестинского
ising Изинга israelis израильтяне
isis ИГИЛ israelite израильтянин
iskandar Искандар israelites израильтяне
isla Исла iss МКС
islam ислам issa Исса
islamabad Исламабад issn номер ISSN
islamic исламская issuance выдача
islamist исламист issue вопрос
islamists исламисты issued выпущен
island остров issuer эмитент
islander островитянин issues вопросы
islanders сахалинцы issuing выпускающий
islands острова ist ТИО
islas Ислас istanbul Стамбул
isle остров isthmian истмийская
isles Айлс isthmus перешеек
islet островок istituto институт
islets островки istria Истрия
isley Айсли isu ГИП
islington Ислингтон isuzu Исузу