Англо-русский словарь

Список префиксов, начинающихся на букву K:

k- k-pop - k-pop kn knack - knyaz
ka ka - kazuo ko ko - kouros
kb kb - kbs kp kpa - kpa
ke kea - keywords kr kr - kryptonite
kf kfc - kfc ks ksar - ksar
kg kg - kgb ku ku - kuwaiti
kh khabarovsk - khrushchev kv kvass - kvass
ki kia - kiya kw kwacha - kwacha
kk kkk - kkk kx kx - kx
kl klamath - klystron ky ky - kyushu
km km - km